info
Hvala Vam što se posetili našu prezentaciju! Sve najbolje Vam želi "BG DIZAJN"

Web Dizajn

Definicija web dizajna

Web dizajn u širem smislu predstavlja način na koji se sadržaj(hipertekst ili hipermedija) vizuelno pruža krajnjem korisniku kroz globalnu Internet mrežu posredstvom web pregledača(web browser). Web dizajn podrazumeva skup različitih veština i disciplina u izradi i upravljanju web sajtom (web grafički dizajn, dizajn arhitekture sajta, korišćenje višemedijskih prikaza, upravljanje sadržajem, SEO i dr.). S toga, termin Web dizajn se obično koristi za opis procesa izrade web strana vidljivih korisniku tj. kreiranje onlajn zbirke sadržaja vidljivih krajnjem korisniku (dokumenta i aplikacije koje se nalaze na web serveru).

Kako web sajt može da sadrži tekstove, slike, zvuk, filmske i video sadržaje, a može biti i interaktivan, od web dizajnera se očekuje da ima svest o upotrebljivosti sajta, veštine komunikacije i poznavanje marketing alata, poznavanje osnova iz oblasti grafičkog dizajna i dr. u zavisnosti od zahteva klijenata.

Da bi se kvalitetno pristupilo procesu Web dizajna neophodno je izraditi idejni projekat (dokument) koji će dizajneru služiti kao smernica u kom pravcu da pristupi izradi samog sajta. Idejni projekat treba da prikaže jasnu nameru klijenta šta želi da postigne sa izradom sajta (opis strategije nastupa na Internetu i ciljevi koji se žele postići), opis firme i delatnosti na osnovu koje bi se definisao oblik komunikacije i stvorila jasna slika koju poruku sajt treba da prenese. Zatim, potrebno je definisati strukturu sajta (sadržaj sajta: tekstovi, slike, dokumenta, formulari, grafikoni), arhitekturu sajta (raspored strana i organizacija sadržaja po stranama, način navigacije korisnika i dr.), grafičko rešenje za dizajn sajta koje treba usaglasiti sa definisanom Brend strategijom i naravno tehničke karakteristike web sajta.

Web dizajneri koriste niz različitih alata u svakoj od faza procesa izrade. Ovi alati se ažuriraju tokom vremena novijim standardima i softverima, ali osnova ostaje ista.


optimizacija sajtova beograd | izrada sajtova u beogradu | izrada web sajtova beograd | izrada internet stranica beograd |optimizacija slika web dizajn u beogradu | graficki dizajn beograd| web dizajn beograd | dizajn internet stranica beograd | profesionalna fotografija